Dine input

Borgernes ønsker og behov er kernen i eHealth City Svendborg – og vi hører derfor meget gerne fra dig!

Er du beboer på Esthersvej, Strynøvej eller Søvangen?

Vi har udvalgt din gade til at deltage i projektet eHealth City Svendborg.

Vi vil meget gerne i dialog med dig og høre om:

  • Dine oplevelser med sundhedsvæsenet.
  • Har du/i haft oplevelser, hvor noget var besværligt eller ikke gav mening?
  • Hvor er der plads til forbedring?
  • Hvilke forventninger har du til sundhedsvæsenet som borger i Svendborg anno 2018?
  • Hvordan drømmer du om at fremtidens sundhedsvæsen skal se ud?

Vi er oprigtigt interesserede i at høre din mening og indsamle dine ideer, da vi med dette projekt ønsker at tage fat i de udfordringer, der virkelig gør en forskel for dig, at få løst.

Hvordan gør vi det så rent praktisk?

  • Vi kortlægger problemområder, ideer og behov ved hjælp af interviews og spørgeskemaer.
  • Vi inddrager forskellige faggrupper fra både hospital og kommune for at få kvalificeret ideer og løsningsforslag.
  • Vi inddrager virksomheder i udviklingen af de nye løsninger i det omfang, det bliver relevant.
  • Vi udvælger og tester forskellige relevante e-sundhedsløsninger i samarbejde med de borgere, der er interesserede i det, og som det er relevant for.
  • Efterfølgende skalerer vi op og tester i større skala i Svendborg og andre kommuner.

Vi håber, at du har lyst til at være med til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen, og i lidt mindre målestok i første omgang, lyst til at udvikle fremtidens sundhedsydelser i Svendborg Kommune sammen med os.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i projektet, kan du ringe eller skrive til en af projektkoordinaterne eller tilmelde dig direkte via tilmeldingsformularen. Kontaktoplysninger og tilmeldingsformular finder du her.

Vi hører også gerne fra alle andre! Hvis du har oplevelser, gode idéer eller andet, du gerne vil dele med os, hører vi også meget gerne fra dig, selvom du ikke bor på en af de udvalgte veje!