Om projektet

I eHealth City Svendborg skal borgerne med på kommandobroen, når velfærd og sundhedstilbud skal udvikles. I projektet er den sædvanlige proces vendt på hovedet; i stedet for at sundhedsvæsenet eller virksomhederne i udgangspunktet tilbyder borgerne  ny teknologi eller løsninger, skal borgerne fra start selv på banen med deres ideer og behov.

3 gader i Svendborg Kommune er udvalgt

Esthersvej, Strynøvej og Søvangen er udvalgt til at være Svendborg Kommunes gadelaboratorier. Beboerne på de tre gader inviteres til at deltage og lade deres oplevelser og behov være medbestemmende for, hvordan sundhedsvæsenet kan udvikles på en smartere måde.

De 3 gader er udvalgt fordi de tilsammen er repræsentative for byens beboere, når man kigger på faktorer som alder, antal børn, uddannelse, beskæftigelse m.v.

Det er første gang at hele gader bliver udvalgt som ”gadelaboratorier”, of derfor er vi også meget nysgerrige på at se, hvad der sker, når man inviterer en vejs beboere til at hjælpe med udviklingen. Vi har ikke en stringent plan for alt, hvad der skal ske, men har en åben tilgang hvor vi tilpasser aktiviteterne i projektet undervejs alt efter de input og erfaringer, vi får.

Hvad skal der ske?

Projektet dykker ned i de udvalgte nabolag i Svendborg Kommune og sætter spot på beboernes oplevelser og kontakt med sundhedsvæsenet. Hvordan oplever de at have kontakt med kommune, læger og hospitaler? Hvordan skal sundhedsvæsenet se ud fra et borgerperspektiv for at borgerne nu og i fremtiden kan leve et sundt og aktivt hverdagsliv?

Tanken er, at borgernes behov danner grobund for nye løsninger, der skal testes og udvikles i et samarbejde mellem beboere, sundhedspersonale og virksomheder. Først i gadelaboratorierne og sidenhen i hele Svendborg og i andre kommuner.

Hvad vil vi opnå?

Vi vil gerne skabe fremtidens sundhedsvæsen sammen med borgerne, så vi sikrer os, at de sundhedsløsninger vi skaber fremadrettet, er de løsninger borgerne ønsker. Ved at vende den sædvanlige udviklingsproces på hovedet og starte ude hos borgerne, får vi identificeret de udfordringer, der virkelig gør en forskel for borgerne at få løst.

Projektet blev officielt skudt i gang 1. oktober 2017.